SPREKER

SPREKER KLIMAATADAPTATIEF EN URBAN GREENING

BESCHIKBAAR ALS SPREKER KLIMAATADAPTATIE, NATUURINCLUSIEF BOUWEN EN URBAN GREENING

René Notenbomer vertaalt klimaatadaptatie, natuurinclusief bouwen en urban greening van theorie naar praktijk. Hij spreekt bevlogen, maakt deze begrippen tastbaar en vertelt graag vanuit zijn dagelijkse praktijk als duurzaam ondernemer

Hij adviseert gemeenten en ondernemers die duurzaamheid concreet willen maken, is mede-eigenaar Save Plastics bv, Save Lodge bv en HumusGuru bv werkt als columnist en auteur voor vakbladen en is motiverend & kritisch spreker. Zijn laatste boek, 'Vergroen je gemeente nu', verscheen in 2019.


Meer informatie vind je in zijn profiel op LinkedIn. Voor meer informatie en reserveringen is hij bereikbaar op 06-203 61 758 of stuur een mail naar info@renenotenbomer.nl.

Tijd voor duurzame actie: van praten naar doen

Duurzame ambities zijn er genoeg, maar hoe zet je al die doelstellingen om in daden? Volgens René Notenbomer is het de hoogste tijd voor actie. 

René heeft ruim twintig jaar ervaring met organisaties in transitie. Hij volgde zijn hart en is van digitalisering overgestapt daar duurzaamheid. Zijn speerpunt: gebruik natuurinclusief bouwen én klimaatadaptatie om je lokale economie te versterken. René brengt duurzaamheid dichtbij, vertaalt theorie en beleid naar praktische toepassingen en maakt het daarmee tastbaar voor iedereen. 

Zo redt hij als ondernemer met Save Plastics bv jaarlijks miljoenen kilo's restmixplastics van de verbranding, vergroent hij met Save Lodge bv steden verticaal, en geeft hij met Humus Guru bv vele tonnen groene reststromen een hoogwaardig tweede leven als turfvrij substraat. Daarnaast helpt hij organisaties hun duurzame ambities te concretiseren. Hij ziet het als zijn missie om met veel enthousiasme en praktisch denken verduurzaming aan te jagen.

Spreker-klimaatadaptatie-en-urban-greening-|-René-Notenbomer

Samen maken we werk van een leefbare wereld